LOKOMOTIV – Motiv för lokalt organiserade kretslopp i Bergsjön: En studie om avfallshantering
Rapport, 2002

Författare

Jaan-Henrik Kain

Institutionen för arkitektur

Henriette Söderberg

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07