Urban Support Systems: Social and Technical, Socio-Technical or Sociotechnical?
Rapport, 2000

Författare

Jaan-Henrik Kain

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Arkitekturteknik