Den hållbara staden: Ett nätverk av urbana gränssnitt mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter
Kapitel i bok, 1999

Författare

Jaan-Henrik Kain

Institutionen för arkitektur

Det nya stadslandskapet: Texter om kultur, arkitektur, planering/Wetterberg, Ola

135-156

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06