Designing Human Interface in Speech Technology
Kapitel i bok, 2006

Författare

Fang Chen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)

Springer Science+Business Media

400-

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07