Detecting and Responding to Emotional Speech in Cars
Paper i proceeding, 2006

Författare

Ing-Marie Jonsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Fang Chen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, the Netherlands, July 10-14

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07