Usable multimodal documentation device design for fire-fighters
Paper i proceeding, 2006

Författare

Fang Chen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

APCHI 2006, The 7th Asia-pacific Conference on Computer human Interaction, October 11-14, 2006, Taipei, Taiwan

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07