Library-Centric Software Design
Kapitel i bok, 2006

Författare

Joshua Bloch

Jaakko Järvi

David Musser

Sibylle Schupp

Chalmers, Data- och informationsteknik

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Jeremy Siek

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)