Cultural Differences in Driver Attitude towards Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
Poster (konferens), 2006

Författare

Anders Lindgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)

Robert Broström

Fang Chen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)

Peter Bengtsson

IEA World Conference of Ergonomics July 10-14th, Maastricht, Holland

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Mer information

Skapat

2017-10-06