Appraising Investments in New Telecom Technologies: The Case of Swedish Telecom
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Prometheus

Vol. 10 30-52

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi