External Technology Acquisition in Large Multi-Technology Corporations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Christer Oskarsson

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Niklas Sjöberg

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

R&D Management

Vol. 22 2 111-133

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06