Telecommunications Liberalization in the Nordic Countries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

J Müller

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

J Karpakka

C Riis

K.E Skouby

Telecommunications Policy

Vol. 17 8 623-630

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06