Digitization ans Strategic Opportunities - On the Roots to the NTT Divestiture Debate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi