Financial Analysis of the Swedish 3G Licensees: Where are the Profits?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Joakim Björkdahl

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

info

Vol. 4 4 10-16

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06