Incentives to Innovate with Next Generation Networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi