Competition Policy and Scenarios for European 3G Markets
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Joakim Björkdahl

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06