Financial Assessment of Fourth Generation Mobile Technologies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Joakim Björkdahl

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08