Financial Assessment of Fourth Generation Mobile Technologies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Joakim Björkdahl

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi