Japan's Mobile Internet Success Story: Facts, Myths and Implications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Andersson

info

Vol. 6 6 348-358

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08