Prospects Beyond 3G
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

C Rodríguez Casal

J-C Burgelman

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

info

Vol. 6 6 359-362

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08