Developments for 4G European Policy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

A Weber

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

B Wingert

info

Vol. 6 6 383-387

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08