Wireless R&D in EU: A Review
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Andersson

info

Vol. 6 6 388-398

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08