Investment Management and the Role of Information Asymmetries: Theory and the Case of Swedish Telecom
Paper i proceeding, 1992

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

A de Fontenay

Paper presented at the Ninth Biennial International Conference of the International Telecommunications Society (ITS), Sophia Antipolis, June 15-17, 1992

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06