Flame propagation along the vortex axis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Arkady Petchenko

Vitaly Bychkov

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

A Oparin

Combustion Theory and Modeling

Vol. 10 4 581-601

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06