Digitization and Strategic Opportunities - Explorations in the Struggle to Reform Japanese Telecommunications
Paper i proceeding, 1997

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Paper presented at the Berkeley Symposium on Policy and Strategy for Converging Information Industries, June 27-28

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi