Influence of interface-related anisotropy on magnetic properties of Fe- and Co-based thin films and patterned structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

O. Kazakova

Maj Hanson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik

A. C. C. Yu

Journal of Applied Physics

Vol. 96 6512-6519

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08