Violent folding of a flame front in a flame-acoustic resonance
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Arkady Petchenko

Vitaly Bychkov

V'yacheslav Akkerman

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Physical Review

Vol. 97

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik