Flame oscillations in tubes with nonslip at the walls
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

V'yacheslav Akkerman

Vitaly Bychkov

Arkady Petchenko

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Combustion and Flame

Vol. 145 675-

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06