Stereoscopic PIV and POD applied to the Far Jet
Paper i proceeding, 2006

POD

Jet turbulence

PIV

Författare

Maja Wänström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

William George

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Knud Erik Meyer

Paper No. AIAA-2006-3368, 36th AIAA Fluid Dynamics Conference ans Exhibit, San Fransisco, June 5-8.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06