Japan's Mobile Internet Success Story - Facts, Myths, Lessons and Implications
Paper i proceeding, 2003

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Paper presented at the 14th European Regional Conference, International Telecommunications Society, August 24-25

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06