UMTS Integration and Framework Program Priorities
Paper i proceeding, 2004

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

P Ballon

Joakim Björkdahl

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

J-C Burgelman

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

C Rodriguez Casal

A Weber

B Wingert

Paper presented at the IST Mobile and Wireless Communications Summit, 27-30 June, published in the IST Mobile and Wireless Communications Summit Conference Proceedings, pp. 647-651

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08