4G Radio Developments whitout Europe?
Paper i proceeding, 2004

Författare

A Weber

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

B Wingert

Paper presented at the Fifteenth Biennial Conference of the International Telecommunications Society, Berlin, September 5-7

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06