Using Stereoscopic PIV to Investigate the Crossplane Modal Composition of a Far Turbulent Axisymmetric Jet
Licentiatavhandling, 2006

10.30 Konferencerum Gamma, Hörsalsvägen, Chalmers.

Författare

Maja Wänström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

1652-8565 (ISSN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

10.30 Konferencerum Gamma, Hörsalsvägen, Chalmers.

Mer information

Skapat

2017-10-06