Design, Fabrication and Analysis of InP-based Heterostructure Barrier Varactors
Licentiatavhandling, 2007

14.00 Kollektorn

Författare

Arezoo Emadi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

14.00 Kollektorn

Mer information

Skapat

2017-10-06