Techno-Economic Mangement of Investments in Telecommunications Networks
Licentiatavhandling, 1990

11.00 Chalmers Univesity

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

11.00 Chalmers Univesity