Telecommunications Liberalization in Sweden 1980-1992: An Overview
Kapitel i bok, 1993

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Chapter Christoffersen, M., Henten, A., editors, Telecommunication: Limits to Deregulations, IOS Press, Ohmsha

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13