The Race to European Eminence: Who are the Coming Tele-Service Multinationals
Samlingsverk (redaktörskap), 1994

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi