The Race to European Eminence: Who are the Coming Tele-Service Multinationals
Samlingsverk (redaktörskap), 1994

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06