Managing Network Investments: Illustrations from Telcos in Europe, Japan and the United States
Kapitel i bok, 1993

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Chapter Bohlin, E., Granstrand, O., editors, The Race to European Eminence: Who are the Coming Tele-Service Multinationals? Nort-Holland/Elsevier Science Publishers, Amsterdam

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13