Managing Network Investments: Illustrations from Telcos in Europe, Japan and the United States
Kapitel i bok, 1993

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi