Restructuring Japan's Telecommunications
Samlingsverk (redaktörskap), 1997

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi