Telecommunications Transformation: Technology, Strategy and Policy
Samlingsverk (redaktörskap), 1998

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

S Levin

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06