Digitization and Strategic Opportunities - On the Roots to the NTT Divestiture Debate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Keio Communications Review, No. 20, pp. 85-100

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13