Editorial: Information Society and Sustainability
Kapitel i bok, 1999

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

A Frotschnig

R Pestel

Information and Sustainability, IPTS Report, Special Issue, No. 32, pp. 4-9

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13