Editorial: Information Society and Sustainability
Kapitel i bok, 1999

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

A Frotschnig

R Pestel

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi