Sustainable Information Society Polices in Asia: Standing Firm despite Financial Turmoil
Kapitel i bok, 1999

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

I Aizu

T.H Chowdary

X Li

H Oniki

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08