Convergence and Development in East Asia
Samlingsverk (redaktörskap), 1999

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

I Aizu

H Oniki

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08