Editorial: Convergence and Development in East Asia
Kapitel i bok, 1999

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

I Aizu

H Oniki

Telecommunications Policy, Special Issue on Convergence and Development East Asia, Vol. 23, No. 3-4, pp. 213-216

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13