Political Economy of Telecom Regulation
Samlingsverk (redaktörskap), 1999

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

S Levin

A.N Leite

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06