Editorial: Political Economy of Telecom Regulation
Kapitel i bok, 1999

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

S Levin

A.N Leite

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi