Editorial: Political Economy of Telecom Regulation
Kapitel i bok, 1999

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

S Levin

A.N Leite

Telecommunications Policy, Special Issue on Political Economy of Telecom Regulation, Vol. 23, No. 9, pp. 603-606

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13