Sustainable Information Societies for the 21st Century - The Conference Agenda
Kapitel i bok, 2000

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Towards a Sustainable Information Society - Report of the Conference on February 21-22, 2000, Directorate General Information Society, European Commision, pp. 1-7

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13