Sustainable Information Societies for the 21st Century - The Conference Agenda
Kapitel i bok, 2000

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06