Analysis of large data sets using Proper Orthogonal Decomposition (Invited)
Paper i proceeding, 2006

Författare

Peter Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

25th AIAA Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference, San Francisco, California, June 5-8, 2006. Paper no 2006-3299

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06