Convergence in Communications and Beyond
Samlingsverk (redaktörskap), 2000

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

K Brodin

A Lundgren

B Thorngren

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06