Convergence in Communications and Beyond: An Introduction
Kapitel i bok, 2000

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Convergence Communications and Beyond, Elsevier Science Publishers, pp. 3-23

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13