Editorial: A New Age of Enlightenment?
Kapitel i bok, 2001

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Special Issue, Foresight, Vol. 3, No. 2, pp. 87-93

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13